ست کامل راهبند 4 و 6 متری با کلیه متعلقات با نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش

استعلام

PJD-945242

پتروشیمی جم

مدیریت تدارکات

یک مرحله ای

جنرال

عبدالله بنایی (داخلی 335)

88654545

عنوان اندازه (KB)
ست کامل راهبند 4 و 6 متری به همراه نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش و تامین قطعات 934.75 0e0a051d-2d4d-465c-807b-dd97c66146d7.jpg